THE MILLENNIUM STONE GATE SUB-DIVISION

 1. The Millennium Real Estate Development Group, LLC is an Oregon Limited Liability Company bought 76 acres vacant land in the Lakeview Town, Lake County, State of Oregon for $ 360,000 cash in 30 June, 2005.
 2. The vacant land is located in the southern part of Oregon, 15 miles north border with California. The name of the development is The Millennium Stone Gate Sub-Division.
 3. 20 acres of the land were donated to the city of Lakeview to be used as park and recreation areas. After the annexation was completed, the development was authorized to use the municipal water and sewer utilities.
 4. After donating land to the city, we have net 51.07 for the development of the Residential Sub-Division. The Sub-Division begins at the intersection of Roberta Avenue and Missouri Avenue and Rabbit Hill Road. Going North on Highway 395 turn left to Missouri Avenue, the property begins at the corner of Roberta Avenue. Going west on Highway 140 ( N 4th Street) turn right on Roberta Avenue.The property is at the end of the street. It is on outskirts of the town, giving a feeling of rural living yet is close to services.
 5. We spent over two years and an additional seven hundred and fifty thousand ($750,000.00) cash to subdivide the land into 45 fully improved residential lots, 215 semi-improved lots ready to develop.
 6. The Millennium has spent over one million one hundred and fifty thousand USD ($ 1,150,000.00 USD) to buy the vacant land and sub-divide it since 2005.
 7. We obtained a building permit for the first 25 lots. Each lot size is 6,750 square feet with a width of 50 feet and 135 depths. However due to the recession in 2008, the development of the sub-division was cancelled.
 8. The Property Taxes are paid up in November 15.th 2014 for $ 4,319.00

LAKEVIEW DEVELOPMENT PHOTOS

lakeview-images2

LỊCH SỬ VÀ MÔ TẢ PHẦN KHU DÂN CƯ TNK LAKEVIEW- QUẬN LAKE –TIỂU BANG OREGON

 1. Tập đoàn TNHH Thiên Niên Kỷ Phát Triển Bất Động Sản được thành lập và họat động hợp pháp ở Tiểu Bang California. Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh số 200517310070, được cấp bởi Đổng Lý Văn Phòng Bang California vào ngày 22 tháng 5 ,2005 có trụ sở tại 1067 West Parr Avenue, thành phố Campbell ,Tiểu Bang California 95008-Hoa Kỳ ,do Tiến Sĩ Robert Quang Lâm làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc.
 2. Tập đoàn dời về Tieu Bang Oregon. Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh số 97527395, được cấp bởi Đổng Lý Văn Phòng Bang Oregon vào ngày o5 tháng 11 năm2013 .Trụ sở tọa lạc tại số 05 Center Poite Drive Suite # 400 thành phố Lake Oswego, Tiểu Bang Oregon 97035 –Hoa Ky.
 3. Tập đoàn đã mua 76 mẫu đất trống (760,000 M2 ) tại thành phố LakeView, Quận Lake ,Tiểu Bang Oregon với giá là ba trăm sáu chục ngàn ( $360,514.00USD) tiền mặt vào ngày 30 tháng 6 năm 2005.
 4. Khu đất trống tọa lạc tại miền nam của Tiểu Bang Oregon,cách ranh giới phía bắc của tiểu bang California khỏang 15 miles . Phần khu dân cư Thiên Niên Kỷ Stonegate ,thuộc thành phố Lakeview Quận Lake 97630, Tiểu Bang Oregon, Hoa Kỳ.
 5. Tập đòan đã tặng cho thành phố Lakeview 20 ( hai chục mẫu ) để thành phố sử dụng dùng làm công viên và khu giải trí. Sau khi thủ tục sát nhập hòan tất , tập đoàn được cho phép sử dụng tiện ích đô thị và hệ thống thóat nước.
 6. Tổng số đất còn lại là năm mươi mốt mẫu 51 .07 để phân thành phần khu dân cư Thiên Niên Kỷ Stonegate . Phần Khu dân cư Thiên Niên Kỷ bắt đầu từ ngã ba đường Roberta, Missouri và Rabbit đi về hướng bắc xa lộ 395 (nằm về hướng bắc của đường số 4 ) từ con đường Misouri quẹo trái. Phần khu dân cư bắt đầu từ góc đường Roberta quẹo bên phải, phần khu dân cư Thiên Niên Kỷ StoneGate nằm ở cuối đường.
 7. Chúng tôi mất trên hai (02 ) năm và cộng thêm khỏang bảy trăm năm chục ngàn ($750,000.00) tiền chi phí để hoàn tất mọi thủ tục kỹ thuật, hành chánh và pháp lý cần thiết để xin thành phố cho phép xây dựng khu dân cư gồm có 45 (bốn mươi lăm ) lô đất đã cải thiện hòan tòan, và 215 lô đã cải thiện phân nửa. Tất cả sẵn sàng để xây dựng.
 8. Vào năm 2008 ,chúng tôi nhận được giấy phép xây cất cho 25 căn nhà ở. Diện tích mỗi lô đất là 67 M2 50 hay là 6,750 Square feet với bề ngang là 5 M ( 50 feet) và bề dài là 13.5 M (1 35 feet).
  Nhưng vì lúc đó gặp lúc kinh tế suy thóai cho nên dự án xây dựng khu dân cư bị ngưng họat động.
 9. Tiền trả thuế thổ trạch vào tháng 11 , năm 2014 là $ 4,319.00
 10. Tập đòan đã chi phí tất cả chi phí tất cả là một triệu một trăm năm chục ngàn ($1,150,000.00) để mua đất và hòan tất mọi thủ tục pháp lý đòi hỏi để có giấy phép xây dựng khu dân cư từ năm 2008.